Ostatné služby

  1. Komplexná analýza vzedlávacích potrieb – firemná aj osobná, v čom je potrebné sa ďalej vzdelávať, pre zvýšenie kvality práce?
  2. Analýza kvality vzdelávania – je edukačný proces efektívny/aktuálny?
  3. Pedagogická diagnostika a pedagogické poradenstvo- Výchovné problémy, problémy dospievajúcich a problémy s dospievajúcimi
  4. Andragogická diagnostika – problémy týkajúce sa výchovy a vzdelávania u dospelých, vzťahové problémy, osobnostné problémy, záťaž a stresové preťaženie,
  5. Prednášky – Výchova k manželstvu a rodičovstvu (Možnosť výberu tém)
  6. Prednášky – Osobnostný rast (Možnosť výberu tém)
  7. Kurzy pre manželov (v určitých intervaloch a podľa záujmu)
  8. Doučovanie – klasické mimoškolské vzdelávanie v oblastiach: matematika, informatika, anglický jazyk, občianska náuka resp. náuka o spoločnosti. (10€/ 50 min) al. (15€ / 1h 30min)- Zľava – každá desiata hodina zdarma

Ceny jednotlivých služieb sú podľa dohody.