Cenník

Manželské, predmanželské, rodinné a výchovné poradenstvo

Prvé diagnostické sedenie (približne 1h 30 min.)  35€

Druhé a ďalšie sedenia (približne 1h) 25€


Doučovanie: Matematika, Informatika, Anglický jazyk, Náuka o spoločnosti / Občianska výchova, pedagogika a psychológia

(50 min) 10€ alebo (1h 30min.) 15€

Zľava – každá desiata hodina zadarmo

Špeciálna možnosť kúpiť permanentku na 10x 50 min (85€) alebo na 10x (1h 30 min) za 130€ (iné zľavy sa pri permanentke neuplatňujú)


Vzdelávanie Informačno-Komunikačné Technológie

(50 min) 10€ alebo (1h 30min.) 15€

Zľava – každá desiata hodina zadarmo


Ďalšie profesijné vzdelávanie IKT (štandardy ECDL) (7-8h)

podľa dohody


Ostatné služby

podľa dohody


Sedenie je nutné zrušiť minimálne 24 hodín vopred inak je nutné zaplatiť pokutu 15€.