Kontakt

Mgr. Ivan Adámek
Kancelária: Momentálne kvôli COVID opatreniam iba on-line sedenia.
e-mail: adamek.edu@gmail.com

Tel. č.: 0950 728 516

Na sedenia je nutné objednať sa vopred telefonicky alebo e-mailom! Pri e-maily čakajte potvrdzujúci e-mail.

Bankové spojenie IBAN: SK58 8360 5207 0042 0645 1657