Domov

Mgr. Ivan Adámek

manželský poradca a lektor vyštudoval andragogiku a pedagogiku a zameriava sa na poradenskú činnosť v oblasti manželstva a rodičovstva, vzťahov a problémov týkajúcich sa týchto oblastí.  Partnerské krízy, komunikácia, sexualita, financie, výchova detí, a i.

Taktiež aktívny certifikovaný ECDL lektor a skúšobný komisár. Venuje sa vzdelávaniu v oblasti  informačných technológií, práca s počítačom, Windowsom, MS Office a internetom. Taktiež ponúka vzdelávanie prispôsobené pre deti, dospelých i seniorov.